Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ, μετά από κρίση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο από το 1999 με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εξεταστικών κέντρων και υποψηφίων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

ΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1999 13 565
2000 24 1.004
 2001 31 1.326
2002 46 1.940
2003 48 2.081
2004 61 2.263
2005 68 2.504
2006 70 2.760
2007 79 2.768
2008 98 3.031
2009 111 3.438
2010 117 3.678
2011 119 4.118
2012 120 3.949
2013 125 3.802
2014 127 3.935
2015 128 3.811
2016 130 4.104

 

Αντιστοιχία επιπέδων

Αν ενδιαφέρεστε για την αντιστοιχία παλαιών και νέων επιπέδων πιστοποίησης ελληνομάθειας πατήστε εδώ.

Κοινό Ευρωπαίκο Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

Η πιστοποίηση ελληνομάθειας εξετάζει τα 6 επίπεδα γνώσης της γλώσσας. Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στα 6 επίπεδα που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαίκο Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εξετάσεις των ΚΕΚ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διενεργεί επίσης εξετάσεις για τους υποψηφίους των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις αυτές μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εστίες διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

Με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ασχολούνται διάφοροι φορείς σε όλο τον κόσμο. Για να ενημερωθείτε σχετικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τις εστίες ελληνομάθειας.

Οδηγός εξετάσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας μπορείτε να διαβάσετε στον οδηγό


Τελευταία ανανέωση: 19/05/2016 11:08