«Οι εκδόσεις του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του κέντρου ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνουν:

Οδηγίες παραγγελίας

Για να παραγγείλετε το υλικό που επιθυμείτε από τις εκδόσεις μας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. συμβουλευτείτε τις οδηγίες παραγγελίας (instructions on how to make an order) και τον τιμοκατάλογο (pricelist),

2. συμπληρώστε το δελτίο παραγγελίας (order form),

3. στείλτε το δελτίο παραγγελίας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μέσω:

 • α) fax: 0030 2313331502,
 • β) e-mail: ,
 • γ) συμβατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας
  Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα
  55132 Καλαμαριά
  Θεσσαλονίκη Ελλάδα


Τελευταία ανανέωση: 31/03/2016 10:09