Το υλικό που διατίθεται προς το παρόν περιλαμβάνει τα διαθέσιμα στο απόθεμα παλαιά εξεταστικά θέματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας των ετών 1999 έως 2009, τα οποία είναι βασισμένα στα παλαιά επίπεδα Ελληνομάθειας (Α-Β-Γ-Δ) που ίσχυαν έως το 2010. Το υλικό αυτό μπορεί να σας βοηθήσει στην προετοιμασία, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η τυπολογία (μορφή) των ασκήσεων των εξεταστικών θεμάτων από τον Μάιο του 2011 και εξής είναι διαφορετική. Δείτε τα δείγματα εξεταστικών θεμάτων, ενημερωθείτε για την αντιστοιχία των επιπέδων και, εφόσον το επιθυμείτε, προχωρήστε στην παραγγελία του υλικού.

Για να παραγγείλετε υλικό προετοιμασίας πατήστε εδώ.

Νέο

Υλικό προετοιμασίας των υποψηφίων εναρμονισμένο με τα νέα επίπεδα ελληνομάθειας, διατίθεται σε μορφή βιβλίου για τα επίπεδα Β2 και Γ1

Εξεταστικά Θέματα Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας 2015-2018:


Επίπεδα Α1 και Α2

Επίπεδα Β1 και Β2

Επίπεδα Γ1 και Γ2Τελευταία ανανέωση: 19/06/2018 10:13