Parallel Search

Search

Go
Show

Διαφημίσεις :: Πολιτικό ρεπορτάζ

( τροχοπέδη οι ελλείψεις προσωπικού :: 2/2/2006 20:17:12) 

Τροχοπέδη οι ελλείψεις προσωπικού

Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση

Σε 1.000 υπολογίζονται οι κενές οργανικές θέσεις στις 32 υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Από τις προηγούμενες παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι ο δημοσιογράφος δεν καταγράφει απλώς σαν ουδέτερος παρατηρητής τα γεγονότα, αλλά τα αξιολογεί και τα παρουσιάζει με την ανάλογη έμφαση, τα ερμηνεύει·

Οι ελλείψεις σε υπαλληλικό προσωπικό και στις 32 υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (οι κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό υπολογίζονται σε 1.000), καθώς και το γεγονός ότι οι περισσότερες είναι αποκεντρωμένες αποτελούν τροχοπέδη στην παραγωγή έργου της ΝΑΘ και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

αυτό σημαίνει ότι τα βλέπει από μια ορισμένη οπτική γωνία.

Αυτό επισήμανε ο νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης στη διάρκεια άτυπης σύσκεψης με αντινομάρχες και εντεταλμένους νομαρχιακούς συμβούλους, με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων των τριών νέων γενικών διευθυντών.

Στην προηγούμενη λ.χ. είδηση γίνεται φανερό ότι, για το δημοσιογράφο, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι ούτε ο θάνατος του Ποντικάκη ούτε η σωτήρια επέμβαση του Ψάλτη, αλλά η προσπάθεια ενός τυφλού, του Λάμπρου, να σώσει το συνάδελφό του.

Ωστόσο ο νομάρχης Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι παρά τα προβλήματα και τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει η διοίκησή της έχει υλοποιηθεί στο 80% με 85%.

Η πράξη αυτή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, για το δημοσιογράφο είναι ηρωική.

Ο ίδιος μιλώντας στους τρεις νέους γενικούς διευθυντές Ανδρέα Γιτζάκη, Αντώνη Ζρκανέλα και Ιωάννη Λιάμη, που κρίθηκαν από το υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και στους συνεργάτες του ζήτησε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των υπηρεσιών, ενώ έδωσε οδηγίες για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται, ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο βαθμό η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Γι' αυτό και γύρω σ' αυτήν εστιάζει την αφήγησή του.

Τα κενά σε προσωπικό

Αυτό σημαίνει ότι βλέπει το γεγονός από ορισμένη οπτική γωνία, από την οποία κοιτάζοντας το ιεραρχεί τα σημεία του (τις πληροφορίες) και τα κατανέμει ανάλογα με τη βαρύτητά τους στον τίτλο, στην περίληψη και στην ανάπτυξη της είδησης.

Σήμερα το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υπολογίζεται σε περίπου 1.500 άτομα, ενώ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του οργανισμού, απαιτείται να καλυφθούν άλλες 1.000 νέες θέσεις.

Άλλωστε τη γνώμη του για το γεγονός την προβάλλει και άμεσα με το σχόλιο που προτάσσει στην αρχή κιόλας της είδησης.

Αυτό σημαίνει ότι αν οι θέσεις αυτές καλύπτονταν το έργο που θα παραγόταν θα ήταν πολλαπλάσιο, ανεξάρτητα από τις σχετικά περιορισμένες αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Επίσης στην κατεύθυνση του καλύτερου συντονισμού θα συνέβαλε, όπως επισημάνθηκε και στη σύσκεψη, και η συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ενιαίο χώρο. Το νομαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης αδυνατεί να φιλοξενήσει όλες τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα αυτές αν είναι διασκορπισμένες σε όλη την πόλη.

Το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί με την ανέγερση νέου νομαρχιακού μεγάρου που προγραμματίζεται σε οικόπεδο δέκα στρεμμάτων κοντά στη δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης. Όσο για τη βίλα "Αλλατίνη", το υφιστάμενο νεοκλασικό κτίριο της ΝΑΘ θα παραμείνει η βάση και το στρατηγείο του εκάστοτε νομάρχη.

ΦΑΝΗ ΣΟΒΙΤΣΛΗ