Βιβλιογραφίες

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετική με τη μεθοδολογία για τη διδακτική των σύγχρονων γλωσσών 

Αποδελτιωμένη βιβλιογραφία με περιλήψεις βιβλίων και άρθρων

220 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Προβολή όλων

  Συγγραφέας Τίτλος  
COLL Block, D. Cameron, D. (Επιμ.) Globalization and Language Teaching
COLL Camilleri, George (Επιμ.) Learner Autonomy - The Teachers' Views
COLL Celce-Murcia, Marianne (Επιμ.) Teaching English as a Second or Foreign Language
COLL Genesee, Fred (Επιμ.) Educating Second Language Children
COLL Howard, Ron McGrath, Ian (Επιμ.) Distance Education for Language Teachers
BOOK Kunnan, Antony John (Επιμ.) Fairness and validation in language assessment
BOOK Nikolov, M. Curtain, H. (Επιμ.) An early start: Young Learners and Modern Languages in Europe and Beyond
COLL Schmitt, Norbert (Επιμ.) An Introduction to Applied Linguistics
COLL Tomlinson, Brian (Επιμ.) Materials Development in Language Teaching
BOOK Aitchison, J. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon
Αναλυτική παρουσίαση
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: . Διδακτική/Επιμόρφωση διδασκόντων, Αναλυτικά προγράμματα, Αξιολόγηση, Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, Αξιοποίηση Η/Υ - Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, Δημιουργία/χρήση διδακτικού υλικού, Διδακτική ξένης γλώσσας σε αρχάριους μαθητές, Διδακτική ξένης γλώσσας σε παιδιά, Διδακτική της ανάλυσης του λόγου, Διδακτική/Επιμόρφωση διδασκόντων, Διδασκαλία γραμματικής, Διδασκαλία λεξιλογίου, Διδασκαλία ξένης γλώσσας και πολιτισμού, Διδασκαλία παραγωγής γραπτού κειμένου, Διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε επαγγελματίες, Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, Εκπαίδευση διδασκόντων, Θέματα διδακτικής της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου, Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης, διδακτική λογοτεχνίας, διδακτική ξένης γλώσσας σε παιδιά, διδασκαλία ξένης γλώσσας και πολιτισμού