Βιβλιογραφία

Λεξικά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γλώσσας 

Αντιπροσωπευτικά λεξικά της Μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσας

13 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Προβολή όλων

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK Συγγραφική ομάδα A Patristic Greek Lexicon
BOOK Ε. [Αpostolides] Sophocles Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from .B.C. 146 to A. D. 1100)
BOOK E. Trapp et al. Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts
BOOK Εμμ. Κριαράς Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669
BOOK Ι. Ν Καζάζης, Τ. Α. Καραναστάσης, κ.ά. Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1169 του Εμμανουήλ Κριαρά, τόμος Α' (Α-Κ), Β' (Λ-Παραθήκη)
BOOK Varinus Favorinus (Guarino Favorino) Μέγα και πάνυ ωφέλιμον Λεξικόν όπερ Γαρίνος Φαβωρίνος Κάμηρς, ο Νουκαιρίας επίσκοπος, εκ πολλών και διαφόρων βιβλίων κατά στοιχείον συνελέξατο. Magnum ac Perutile Dictionarium. Quodquidem Varinus Phavorinus Camers Nucerinus Episcopus ex Multis Variisque Autoribus in Ordinem alphabeti Collegit... εν Ρώμη πέρας είληφεν ... πόνω τε και επιδιορθώσει Ζαχαρίου Καλλιεργίου του Κρητός...
BOOK Nikolaus Rigaltius Glossarium τακτικόν μιξοβάρβαρον. De verborum significatione, quae ad novellas imp. Qui in Oriente post Iustinianum regnarerunt de re militari constitutions pertinent.
BOOK I. Meursius Glossarium graecobarbarum
BOOK Girolamo Germano Voccabolario Italiano Greco
BOOK Simon Portius Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαικών και Ελληνικών, Εις το οποίον με τα ελληνικά λόγια συμφωνούνε τα ρωμαίκα και τα Ελληνικά. Εσμίχθηκεν με τούτο στο τέλος του βιβλίου άλλον ένα Λεξικόπουλον εις το οποίον τα Ρωμαίκα λόγια κατ' αλφάβητον βαλμένα γυρίζονται πρώτα Ελληνικά και απέκει Λατινικά.
Αναλυτική παρουσίαση