Βιβλιογραφία

Ιδιωματικά Λεξικά και Γλωσσάρια 

Συνοπτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση

175 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Προβολή όλων

  Συγγραφέας Τίτλος  
BOOK «Το Σουφλιώτικο Λεξικό», Θρακικός Οιωνός
BOOK «Γλωσσάριον Λέσβιον», Νεοελληνικά Ανάλεκτα Παρνασσού
BOOK Γλωσσάρι Βροντάδου και Λαγκάδας
BOOK Andriotis N. Το ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας
BOOK Andriotis N. Lexicon der Archaismen in Neugriechischen Dialekten
BOOK Costakis A. Le parler grec d'Anakou
BOOK Dawkins, R. Modern Greek in Asia Minor. A study of the dialect of Sílli, Cappadokia and Pharassa with Grammar, Τexts, Translations and Glossary
ARCL Henrich G.S., Παππού-Ζουραβλιόβα Αικ. «Λεξιλογικοί αρχαϊσμοί της μαριουπολίτικης ελληνικής διαλέκτου»
ARCL Kriaras E. Bemerkungen zu altgriechischen Resten in Dialekten der Insel Lesbos
BOOK Pernot H. Études de Linguistique Néo-Hellénique III, Textes et lexicologie des parlers de Chio
Αναλυτική παρουσίαση