Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΙΣΟΚΡ 5.95–104

Οι περιστάσεις ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλίας εναντίον των Περσών
Προκειμένου να ενθαρρύνει τον Φίλιππο να πραγματοποιήσει την πανελλήνια εκστρατεία εναντίον των Περσών, ο Ισοκράτης υποστήριξε ότι όσοι πολέμησαν εναντίον των Περσών κέρδισαν δόξα, χρήματα και δύναμη. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του αυτόν, επικαλέστηκε το παράδειγμα εκείνων που, εξαιτίας του θανάτου του Κύρου και της δόλιας δολοφονίας των στρατηγών τους, αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες, των Μυρίων. Αφού διηγήθηκε αδρομερώς τα γεγονότα, συνεχίζει με τη σύγκριση της εκστρατείας εκείνης με αυτήν που καλείται να αναλάβει τώρα ο Φίλιππος.