Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜ 16.6–15

(ΔΗΜ 16. Πίστις §6–31) Κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής επιβάλλεται συνδυασμός του δικαίου και του συμφέροντος – Η συμμαχία με τους Αρκάδες δεν πλήττει την αξιοπιστία της Αθήνας
Η πολιτική "ισορροπίας δυνάμεων" που εισηγήθηκε ο ρήτορας προηγουμένως (§1–5) θα σήμαινε την απομάκρυνση των Αθηναίων από τους Λακεδαιμονίους, συμμάχους τους στη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.), όπου από κοινού είχαν αντιμετωπίσει, τους Θηβαίους και τους συμμάχους τους – ανάμεσά τους και τους Αρκάδες, τους οποίους τώρα παρότρυνε ο Δημοσθένης να βοηθήσουν. Ο ρήτορας ξεκινά την επιχειρηματολογία του (§6–31), για να αποδείξει ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες ενέργειες της αθηναϊκής εξωτερικής πολιτικής.