Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

ΔΗΜ 19.64–66

Ο Αισχίνης είναι ο υπαίτιος της καταστροφής των Φωκέων
Ο ρήτορας Αισχίνης καλείται να λογοδοτήσει στην Ηλιαία για τις πράξεις του κατά τη συμμετοχή του (μαζί με τον Δημοσθένη) στη δεύτερη πρεσβεία που είχε σταλεί στον Φίλιππο, αποστολή της οποίας ήταν η ένορκη επικύρωση της "ειρήνης του Φιλοκράτη" (346 π.Χ.). Στην πρόθεσιν του λόγου ο Δημοσθένης δήλωσε πως θα αποδείξει ότι ο Αισχίνης, με τις παραπλανητικές αναφορές του, τις εσφαλμένες συμβουλές του, την αναβλητικότητα και την αδυναμία εκμετάλλευσης των ευκαιριών, έδρασε υπέρ των μακεδονικών συμφερόντων. Στη διήγησιν–πίστιν , καθώς προσπαθεί να αποδείξει τον παραπάνω ισχυρισμό, αναφέρεται στα γεγονότα της κατάληψης της Φωκίδας από τους Μακεδόνες και την απόφαση για διάλυση των φωκικών πόλεων ως τιμωρία τους για τις πράξεις που οδήγησαν στον Τρίτο Ιερό πόλεμο (355–346 π.Χ).