Ενημερωθείτε για τη δομή των εξεταστικών θεμάτων επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών και δείτε στα συνημμένα αρχεία δύο σειρές (Α΄ και Β΄) με δείγματα των τεσσάρων εξεταζόμενων δεξιοτήτων επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών.

 


Τελευταία ανανέωση: 07/09/2016 11:50