Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1979, τεύχος 3

Στάρκης Γιάννης, «Οι τσαρουχάδες μας», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 209-214

Τσίζεκ Κάρολος, «Αρχαίο κεφάλι», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (εξώφυλλο)

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (εσώφυλλο)

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Διάγνωση», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 215

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ο Μωυσής», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 215

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ημίμετρα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 215

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ο γέρος», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 216

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Οι κάπαρες», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 216

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Αγγελία θανάτου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 216

Unamuno Miguel, «Ισπανοί ποιητές. [Το κορμί τραγουδάει]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 217

Machado Antonio, «Ισπανοί ποιητές. Φθινόπωρο», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 217

Cabanillas Ramon, «Ισπανοί ποιητές. Βρέχει», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 217-218

Garcia Lorca Federico, «Ισπανοί ποιητές. Αποχαιρετισμός», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 218

Garcia Lorca Federico, «Ισπανοί ποιητές. Τραγούδι του καβαλάρη», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 218-219

Garcia Lorca Federico, «Ισπανοί ποιητές. Μαδριγάλι στην πόλη του Σαντιάγκο», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 219

Alberti Rafael, «Ισπανοί ποιητές. [Αν η φωνή μου πεθάνει στη στεριά]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 219-220

Hernàndez Miguel, «Ισπανοί ποιητές. [Και η θάλασσα διαλέγει]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 220

Hernàndez Miguel, «Ισπανοί ποιητές. [Όπως η νέα συκιά]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 220

Hernàndez Miguel, «Ισπανοί ποιητές. [Όλα τα σπίτια είναι μάτια]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 220-221

Ferreiro Celso Emilio, «Ισπανοί ποιητές. Πολύ μακριά», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 221

María Manuel, «Ισπανοί ποιητές. Λόγια για τον Αντόνιο Ματσάδο», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 222

Neruda Pablo, «Νοτιοαμερικανοί ποιητές. Το πορτραίτο στην πέτρα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 223

Novo Salvador, «Νοτιοαμερικανοί ποιητές. Επιφανία», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 223-224

Cuadra Antonio Pablo, «Νοτιοαμερικανοί ποιητές. Ο απελπισμένος σχεδιάζει ένα φίδι», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 224

Cuadra Antonio Pablo, «Νοτιοαμερικανοί ποιητές. Θρήνος του κοριτσιού στο θάνατο του πολεμιστή», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 224-225

Cuadra Antonio Pablo, «Νοτιοαμερικανοί ποιητές. Τεφροδόχος με πολιτική κατατομή», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 225

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Ramon Cabanillas]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 225

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Miguel Hernández]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 225-226

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Celso Emilio Ferreiro]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 226

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Manuel María]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 226

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Salvador Novo]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 226

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Antonio Pablo Cuadra]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 226

Stiller Niκlas, «Ένα requiem», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 227-236

Stiller Niκlas, «Εμείς», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 236-237

Zahl Peter Paul, «Doors (αποσπάσματα)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 238-240

Zahl Peter Paul, «Before I sink into the big sleep», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 240-242

Ψάλτου Κατερίνα, «[Niklas Stiller]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 242

Ψάλτου Κατερίνα, «[Peter Paul Zahl]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 242-243

Friar Kimon, «Ο Καβάφης και οι μεταφράσεις του στα αγγλικά», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 274-306

Καζαντζής Τόλης, «Το βιβλίο. Ν. Μπακόλας, Γ. Ιωάννου, Σ. Παπαδημητρίου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 307-311

Κάσδαγλης Νίκος, «Το βιβλίο. Κατερίνας Πλασσαρά: Η μάγισσα (διηγήματα)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 311-313

Σφυρίδης Περικλής, «Το βιβλίο. Αλέκου Δαμιανίδη: Τα μάτια του σμηνία (διηγήματα)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 314-315

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Μήτσου Παπανικολάου: Τα ποιήματα (Β' έκδοση. Επιμέλεια Τάσου Κόρφη)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 315-316

«Τόμος πρώτος 1979-Κείμενα και συνεργασίες-Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 317-320

«Ντίνος Χριστιανόπουλος, Ποιήματα 1949-1970», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά ποιήματα 1960-1978», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Ντίνος Χριστιανόπουλος, Αποθήκη Α'», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)

«Λάμπρος Μυγδάλης, Ελληνική βιβλιογραφία Φραντς Κάφκα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)

Κόρφης Τάσος, «Επιδράσεις των ποιητών της Διαγωνίου στους νεώτερους ποιητές», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 244-273