Είστε εδώ

Cuadra Antonio Pablo, «Νοτιοαμερικανοί ποιητές. Ο απελπισμένος σχεδιάζει ένα φίδι», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 224