Είστε εδώ

Alberti Rafael, «Ισπανοί ποιητές. [Αν η φωνή μου πεθάνει στη στεριά]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 219-220