Είστε εδώ

Garcia Lorca Federico, «Ισπανοί ποιητές. Τραγούδι του καβαλάρη», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 218-219