Είστε εδώ

Garcia Lorca Federico, «Ισπανοί ποιητές. Αποχαιρετισμός», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 218