Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Miguel Hernández]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 225-226