Είστε εδώ

Stiller Niκlas, «Εμείς», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 236-237