Είστε εδώ

Zahl Peter Paul, «Before I sink into the big sleep», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 240-242