Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το βιβλίο. Ν. Μπακόλας, Γ. Ιωάννου, Σ. Παπαδημητρίου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 307-311