Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Αγγελία θανάτου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 216