Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Manuel María]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 226