Είστε εδώ

Zahl Peter Paul, «Doors (αποσπάσματα)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 238-240