Είστε εδώ

Friar Kimon, «Ο Καβάφης και οι μεταφράσεις του στα αγγλικά», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 274-306