Είστε εδώ

Cabanillas Ramon, «Ισπανοί ποιητές. Βρέχει», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 217-218