Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (εσώφυλλο)