Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «[Salvador Novo]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 226