Είστε εδώ

Machado Antonio, «Ισπανοί ποιητές. Φθινόπωρο», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 217