Είστε εδώ

«Ντίνος Χριστιανόπουλος, Αποθήκη Α'», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. (οπισθόφυλλο)