Είστε εδώ

Ψάλτου Κατερίνα, «[Niklas Stiller]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 242