Είστε εδώ

Ferreiro Celso Emilio, «Ισπανοί ποιητές. Πολύ μακριά», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1979), σ. 221