"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

4.1.4 Μετατόπιση - Διάστημα

Στην εικόνα 4.13 ο παγοδρόμος διαγράφει μια καμπύλη τροχιά μεταξύ των θέσεων Α και Β, οι οποίες καθορίζονται από τα διανύσματα θέσης r1 και r2. Η μεταβολή της θέσης του παγοδρόμου καθορίζεται από το διάνυσμα Δr (δηλαδή από τη διανυσματική διαφορά τους), το οποίο λέγεται μετατόπιση. Προφανώς το διάνυσμα της μετατόπισης θα συνδέει πάντα την αρχική και την τελική θέση του κινητού, και θα ισχύει: Δr= r2-r1.

Το συνολικό μήκος της τροχιάς του παγοδρόμου ονομάζεται διάστημα s και γενικά δεν ταυτίζεται με το μέτρο της μετατόπισης.

Στις ευθύγραμμες μόνο κινήσεις και όταν η φορά της κίνησης δεν αλλάζει, τότε το μέτρο της μετατόπισης και το διάστημα αριθμητικά ταυτίζονται, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα της εικόνας 4.14.

Εικόνα 4.13 Το διάστημα s και η μετατόπιση Δr είναι δύο διαφορετικά μεγέθη.

Εικόνα 4.14 Στις ευθύγραμμες κινήσεις το μέτρο της μετατόπισης και το διάστημα ταυτίζονται. Εκτός αν…

Το αγόρι της εικόνας 4.14, που έχει βγάλει το σκύλο του περίπατο, κινείται ευθύγραμμα. Το διάστημα s που διανύει είναι ίσο με το μέτρο του διανύσματος της μετατόπιση Δr.

Εικόνα 4.15 …όταν η φορά της κίνησης αντιστρέφεται, το διάστημα s είναι μεγαλύτερο από τη μετατόπιση.

Για το κορίτσι όμως της εικόνας 4.15, επειδή η φορά της κίνησης του αντιστρέφεται, το διάστημα και η μετατόπιση δεν ταυτίζονται. Στις περιπτώσεις αυτές το διάστημα είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της μετατόπισης.

Σύντομα…… Μετατόπιση - Διάστημα Διανυσματικό μέγεθος - Μονόμετρο μέγεθος Εξαρτάται από την αρχική και την τελική θέση και όχι από τις ενδιάμεσες θέσεις. - Εξαρτάται και από τις ενδιάμεσες θέσεις. Στις ευθύγραμμες κινήσεις η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης στον άξονα κίνησης μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός. - Είναι πάντα θετικός αριθμός.