"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Εφαρμογές για προσωπική χρήση

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται το λογισμικό που μπορεί να καλύψει διάφορες άλλες -εκτός από τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές- ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η ψυχαγωγία του (παιχνίδια κάθε φύσεως), η ενημέρωσή του (γεωγραφικοί άτλαντες, ηλεκτρονικές εφημερίδες, Διαδίκτυο), η διευκόλυνσή του σε διάφορες προσωπικές και οικιακές εργασίες (προσωπικό ημερολόγιο, οργάνωση εξόδων), κ.ά.

Από τη σελίδα υποδοχής του Άτλαντα της Εγκυκλοπαίδειας ENCARTA 99 της MICROSOFT μπορεί κανείς να επιλέξει μια περιοχή ή χώρα, για να δει τις σχετικές πληροφορίες. Επιλέγοντας "Ελλάδα, Τοποθεσίες και Ήχοι" φτάνουμε σε μια σελίδα με εικονίτσες από τις τοποθεσίες που έχουν συμπεριληφθεί στον Άτλαντα. Αν θέλουμε να δούμε κάποια από αυτές σε μεγέθυνση, την επιλέγουμε. Αν υπάρχει σημειωμένο και το σύμβολο του ήχου, τότε ακούγεται και η μουσική που συνοδεύει την εικόνα.

Προγράμματα με χαρακτηριστικά πολυμέσων Πολλά προγράμματα μορφωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα είναι σχεδιασμένα με συνδυασμό πολλών εκφραστικών μέσων εκτός από κείμενο, όπως είναι η εικόνα, το βίντεο, ο ήχος κλπ., τα θέματα δε που περιλαμβάνουν είναι οργανωμένα με δυναμικό τρόπο, ώστε μπορούν να προσεγγιστούν με τις προτεραιότητες που επιθυμεί ο ίδιος ο χρήστης. Τέτοιο σχεδιασμό έχουν συνήθως οι εγκυκλοπαίδειες, οι τουριστικοί οδηγοί, τα παιχνίδια, κ.ά.

Από τον πίνακα ελέγχου του ιταλικού τίτλου πολυμέσων "Όπερα" μπορεί να κανείς να κάνει διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τον ήχο ή να επιλέξει το μουσικό θέμα με το οποίο θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, όπως: - ένα μουσικό κομμάτι για να το ακούσει ή να πάρει πληροφορίες σχετικά με αυτό - ένα θέμα από τη θεωρία μουσικής (ήχος, τόνος, ημιτόνιο κ.λπ. με ηχητικά παραδείγματα) - να επιλέξει ένα μουσικό όργανο για να μάθει τη δομή του και να ακούσει τον ήχο του - ένα θέμα από την ιστορία της μουσικής, σχετικά με την εξέλιξη σε διάφορες χρονικές περιόδους ή τη ζωή και το έργο μεγάλων μουσουργών

Προγράμματα αξιοποίησης του Διαδικτύου Μια άλλη κατηγορία λογισμικού που έχει μεγάλη άνθιση, όσο πληθαίνουν οι χρήστες των υπηρεσιών του Διαδικτύου, είναι τα προγράμματα που διευκολύνουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα προγράμματα τα σχετικά με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, την πλοήγηση στις σελίδες του παγκόσμιου ιστού, τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.

Προστασία από ιούς Μια κατηγορία προγραμμάτων για την οποία ενδιαφέρονται όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι υπολογιστών είναι αυτά που αντιμετωπίζουν τους ανεπιθύμητους ιούς. Τέτοια προγράμματα πωλούνται στο εμπόριο, μπορεί όμως να βρει κανείς μια πληθώρα από αυτά και στο Διαδίκτυο. Κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος για ιούς εγκαθίσταται συνήθως και μια "ασπίδα" (virus-shield), ένα πρόγραμμα δηλαδή που ενεργοποιείται κάθε φορά που ανοίγει ο υπολογιστής και παραμένει στη μνήμη όση ώρα είναι ανοικτός, παραμονεύοντας για οποιοδήποτε "ανεπιθύμητο επισκέπτη". Στην περίπτωση που εντοπιστεί κάποιος ιός, ενεργοποιείται ένας "συναγερμός" με ήχο, μηνύματα και οδηγίες για το τι πρέπει κανείς να κάνει για την αντιμετώπισή του.

Οι ιοί: Ένα ενοχλητικό και επικίνδυνο παιχνίδι. Οι ιοί είναι προγράμματα των οποίων η εκτέλεση γίνεται εν αγνοία του χρήστη και προξενούν συνήθως βλάβες στο λογισμικό του υπολογιστή, με πιθανά αποτελέσματα την απώλεια πληροφοριών, τη διασάλευση της κανονικής λειτουργίας του, κ.ά. Υπάρχουν αναρίθμητοι ιοί, καθένας με τις δικές του καταστροφικές ιδιότητες. Η μετάδοση των προγραμμάτων αυτών γίνεται μέσω "μολυσμένων" δισκετών ή και προγραμμάτων που κατεβάζουμε από το Διαδίκτυο. Μια από τις λειτουργίες του ιού είναι η αντιγραφή του εαυτού του στη μνήμη ή σε άλλα μέσα του συστήματος ή του δικτύου, απ’ όπου αυτοενεργοποιείται για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο, ανάλογα με τις οδηγίες που έχει προγραμματίσει ο κατασκευαστής του, προξενώντας φαινόμενα "επιδημίας". Για να αποφύγουμε δυσάρεστα αποτελέσματα, καλό είναι να έχουμε πάντα λογισμικό για την αντιμετώπιση των ιών, αλλά κυρίως να φροντίζουμε να ελέγχουμε με τα κατάλληλα προγράμματα τόσο τις δισκέτες, πριν τις χρησιμοποιήσουμε, όσο και τα αρχεία που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, πριν τα κατεβάσουμε στο δικό μας σύστημα. Για κάθε ενδεχόμενο, πάντως, πρέπει να οργανώνουμε τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των εργασιών μας, ώστε σε περίπτωση ζημιάς να μην είναι τραγικές οι απώλειες.