"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

sp3 υβριδισμός

Για να ερμηνεύσουμε τους δεσμούς στο μόριο του CH4 με τη θεωρία δεσμού σθένους και να εξηγήσουμε τη στερεοχημική του διάταξη σκεφτόμαστε ανάλογα με τα προηγούμενα παραδείγματα. Δηλαδή, κατ’ αρχάς παίρνουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου C: [pic]

Ο υβριδισμός δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ s και p τροχιακών. Υπάρχουν υβριδικά τροχιακά, στα οποία συμμετέχουν s, p και d τροχιακά π.χ. dsp2.

Τα τέσσερα ισότιμα υβριδικά τροχιακά (sp3) προκύπτουν με συνδυασμό ενός s και τριών p ατομικών τροχιακών και έχουν τετραεδρική διάταξη: [pic]

ΣΧΗΜΑ 5.9 Με συνδυασμό ενός s και τριών p ατομικών τροχιακών προκύπτουν τέσσερα sp3 υβριδικά τροχιακά που έχουν τετραεδρική διάταξη.

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να ερμηνευθεί ο σχηματισμός του CH4. Στην περίπτωση αυτή έχουμε σχηματισμό τεσσάρων σ δεσμών με επικάλυψη των τεσσάρων sp3 υβριδικών τροχιακών του C με τέσσερα s τροχιακά των ατόμων Η, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.10.

ΣΧΗΜΑ 5.10 Σχηματισμός μορίου του CH4.