"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Ανακεφαλαίωση

1. Η κατάσταση χημικής ισορροπίας είναι μια δυναμική ισορροπία κατά την οποία οι ταχύτητες των δύο αντιθέτων αντιδράσεων εξισώνονται. 2. Αντιδράσεις που καταλήγουν σε κατάσταση χημικής ισορροπίας ονομάζονται αμφίδρομες αντιδράσεις. 3. Όταν τα αντιδρώντα και προϊόντα σε μια χημική ισορροπία είναι στην ίδια φάση η ισορροπία ονομάζεται ομογενής, σε αντίθετη περίπτωση ονομάζεται ετερογενής. 4. Απόδοση μιας αντίδρασης είναι ο λόγος της ποσότητας ενός προϊόντος που σχηματίζεται πρακτικά, προς την ποσότητα που θα σχηματιζόταν αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη. 5. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας είναι: α. η συγκέντρωση των αντιδρώντων ή προϊόντων, β. η πίεση και γ. η θερμοκρασία. 6. Αρχή Le Chatelier: Όταν μεταβάλλουμε ένα από τους συντελεστές ισορροπίας η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που τείνει να αναιρέσει τη μεταβολή που επιφέραμε. 7. Αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί την ενδόθερμη αντίδραση. Αύξηση της πίεσης, η οποία συντελείται με ελάττωση όγκου, μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση που ελαττώνεται ο αριθμός των mol των αερίων. Αύξηση της συγκέντρωσης μιας ουσίας που μετέχει στην ισορροπία μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση που καταναλίσκεται η ουσία αυτή. 8. Κριτήριο για την κατεύθυνση προς την οποία θα γίνει η αντίδραση είναι η σχέση Qc με Κc. Aν Qc = Κc τότε η αντίδραση είναι σε κατάσταση χημικής ισορροπίας. Αν Qc < Κc τότε η αντίδραση οδεύει προς τα δεξιά. Αν Qc > Κc τότε η αντίδραση οδεύει προς τα αριστερά. 9. Η σχέση που συνδέει το Kc με το Κp είναι: Kp=Κc(RT)Δn.

Λέξεις – κλειδιά Χημική Ισορροπία Αμφίδρομη αντίδραση Ομογενής ισορροπία Ετερογενής ισορροπία Απόδοση αντίδρασης Αρχή Le Chatelier Σταθερά χημικής ισορροπίας

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα Ερωτήσεις επανάληψης 1. Tι σημαίνει ότι η χημική ισορροπία είναι δυναμική ισορροπία; 2. Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται αμφίδρομες; 3. Τι ονομάζεται ομογενής ισορροπία και τι ετερογενής; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. 4. Τι είναι απόδοση αμφίδρομης αντίδρασης; 5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας; 6. Τι λέει η αρχή Le Chatelier; 7. Προς τα πού θα μετατοπιστεί η ισορροπία στην αμφίδρομη αντίδραση CO(g) + 2H2(g) [pic] CH3OH(g) ΔΗ < 0 α. αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία; β. αν ελαττώσουμε τον όγκο του δοχείου που περιέχει τα αέρια ισορροπίας σε σταθερή θερμοκρασία; γ. αν προσθέσουμε στο μίγμα ισορροπίας Η2; 8. Με τι μονάδες μετράμε την Κc και την Κp της χημικής εξίσωσης: Ν2(g) + 3H2(g) [pic] 2NH3(g); 9. Ποια σχέση συνδέει την Κc, την Κp και την απόλυτη θερμοκρασία Τ στην προηγούμενη χημική εξίσωση;