"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Διδακτικοί στόχοι

Στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι οι μαθητές:- να ορίζουν τις έννοιες αντικείμενο, ιδιότητα, γεγονός, μέθοδος,- να διατυπώνουν τη μεθοδολογία σχεδιασμού μιας εφαρμογής σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον,- να αναλύουν μια εφαρμογή μέσα από αντικείμενα και γεγονότα,- να κατασκευάζουν απλά προγράμματα σε σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα συνδυάζοντάς τα με τις γνώσεις τους στον τμηματικό και στον δομημένο προγραμματισμό.

Προερωτήσεις - ποιες είναι οι τεχνικές προγραμματισμού που εφαρμόζονται σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον; - είναι εφικτό να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές τεχνικές προγραμματισμού στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής; - η εφαρμογή νέων τεχνικών προγραμματισμού καταργεί τις υπάρχουσες; - όταν αναφερόμαστε σε εφαρμογή νέων τεχνικών προγραμματισμού κατ' ανάγκη δυσκολεύεται το έργο του προγραμματιστή; - ποια τα πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου προγραμματιστικού περιβάλλοντος; - είναι εφικτό να επιτύχουμε τη συνεργασία διαφορετικών εφαρμογών σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας;