"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το φαινόμενον της επαναστάσεως της Κρήτης είναι μοναδικόν εις όλην την ιστορίαν τον ελληνικού αγώνος. Ήτο μία εξέγερσις εγκαθείρκτον και αλυσσοδέτον τιτάνος, με μόνην δύναμιν την ελληνικήν τον συνείδησιν, την ζωτικότητα, την φιλοτιμίαν τον και την οργήν τον. Και αυτή η δύναμις ητο αρκετή όχι μόνον δια να αρχίση η επανάστασις αφ' εαυτής, αλλά και δια να σννεχισθή ακατάβλητος, λάμπουσα εις όλην την ελληνικήν εποποιίαν με το φως τον αυθορμήτου της, σχεδόν αγρία εκ των ανεκδιήγητων μαρτυρίων εναντίον των οποίων υψώθη, καταδυόμενη και αναδυόμενη διαρκώς εντός κυμάτων αίματος, αντλούσα ολοένα δυνάμεις από τον σκληρότατον αγώνα της…» (Δίον. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τ. Α', σ. 611)