"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

1. Ο νόμος της πτώσης των σωμάτων

Αν μετρήσουμε το χρόνο που διαρκεί η πτώση ενός αντικειμένου στο κενό και το αντίστοιχο ύψος, κατασκευάζουμε τον πίνακα που φαίνεται στην εικόνα. Από τον πίνακα των μετρήσεων συμπεραίνουμε ότι το ύψος δεν είναι ανάλογο του χρόνου πτώσης. Στο πρώτο δευτερόλεπτο (s) αντιστοιχεί ύψος 5 m, αν μεταξύ του ύψους και του χρόνου υπήρχε αναλογία θα έπρεπε σε χρόνο 2s να αντιστοιχούν 10 m. Όμως αντιστοιχεί ύψος 20 m . Αν και το ύψος από το οποίο πέφτει ένα σώμα δεν είναι ανάλογο του χρόνου πτώσης μπορούμε ωστόσο να διακρίνουμε μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών. σε χρόνο 1 s αντιστοιχεί ύψος: 5 = [pic] μετρά σε χρόνο 2 s αντιστοιχεί ύψος: 20 = [pic] μέτρα σε χρόνο 3s αντιστοιχεί ύψος: 45 = [pic] μέτρα Συμπεραίνουμε ότι το ύψος είναι ανάλογο με το τετράγωνο του χρόνου. Μπορούμε να παραστήσουμε τη σχέση μεταξύ δύο μεγεθών με μια γραφική παράσταση, όπως στα μαθηματικά. Η γραφική παράσταση της σχέσης μεταξύ του χρόνου πτώσης και του ύψους φαίνεται στην εικόνα 1.32. Αν το ύψος ήταν ανάλογο του χρόνου η γραφική παράσταση θα ήταν ευθεία γραμμή, η οποία θα περνούσε από την αρχή των αξόνων.

χρόνος πτώσης σε s 1 2 3 4 ύψος πτώσης σε m 5 20 45 80

Εικόνα 1.32.