"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

α) Ραβδόγραμμα

Το ραβδόγραμμα (barchart) χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μιας ποιοτικής μεταβλητής. Το ραβδόγραμμα αποτελείται από ορθογώνιες στήλες που οι βάσεις τους βρίσκονται πάνω στον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα. Σε κάθε τιμή της μεταβλητής Χ αντιστοιχεί μια ορθογώνια στήλη της οποίας το ύψος είναι ίσο με την αντίστοιχη συχνότητα ή σχετική συχνότητα. Έτσι έχουμε αντίστοιχα το ραβδόγραμμα συχνοτήτων και το ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων. Τόσο η απόσταση μεταξύ των στηλών όσο και το μήκος των βάσεών τους καθορίζονται αυθαίρετα. Στον πίνακα 7 έχουμε την κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής Χ: "απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο" και στα σχήματα 1(α), (β) τα αντίστοιχα ραβδογράμματα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.

Πίνακας 7

Κατανομή συχνοτήτων για την απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο τους των μαθητών του πίνακα 4.

| | | |Σχετική |Σχετική| |i |Απασχόληση |Συχνότητα | | | | |[pic] ||συχνότητα |συχνότητα| | | |[pic] | | | | | | |[pic] |[pic] | |1 |Υπολογιστές | 3 |0,075 | 7,5 | |2 |Αθλητισμός |6 |0,150 |15,0 | |3 |Διασκέδαση-ντίσκο |6 |0,150 |15,0 | |4 |Μουσική |11 |0,275 |27,5 | |5 |Τηλεόραση-Κινηματογράφος.|9 |0,225 |22,5 | |6 | |3 |0,075 |7,5 | |7 |Διάβασμα εξωσχ. βιβλίων|2 |0,050 |5,0 | | | | | | | | |Άλλο | | | | |Σύνολο| |40 | | | |: | | |1,000 |100,0 |

Μερικές φορές σε ένα ραβδόγραμμα συχνοτήτων ο ρόλος των δύο αξόνων είναι δυνατόν να αντιστραφεί, όπως φαίνεται στο σχήμα 1(β), που παριστάνεται το ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων της ίδιας μεταβλητής. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τον τρόπο που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους τα αγόρια και τα κορίτσια, τότε κατασκευάζουμε το ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων του σχήματος 1(γ), όπως προκύπτει από τον πίνακα 4. [pic] [pic]

(α)

(β)

Ραβδόγραμμα συχνοτήτων (α) και σχετικών συχνοτήτων (β) για την απασχόληση των μαθητών του πίνακα 7.

[pic]

(γ)

Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων για την απασχόληση των μαθητών του πίνακα 4 ανάλογα με το φύλο.