"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

2-15 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή

Σχ. 2.28 Ένα αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά από την αρχική κατάσταση Α στην τελική κατάσταση Β. Η εντροπία του παραμένει σταθερή

Έστω ότι ένα αέριο, που βρίσκεται αρχικά στην κατάσταση Α (pA, VA, TA), εκτονώνεται αδιαβατικά μέχρι την κατάσταση Β (pB, VB, TB). Η μεταβολή του αερίου παριστάνεται γραφικά στο σχήμα 2.28.

Επειδή πρόκειται για αντιστρεπτή μεταβολή, η μεταβολή της εντροπίας ΔSAB, μπορεί να υπολογιστεί αν χωρίσουμε την διεργασία σε στοιχειώδεις μεταβολές, υπολογίσουμε την μεταβολή της εντροπίας σε κάθε στοιχειώδη μεταβολή και αθροίσουμε όλους του όρους.

[pic]

Όμως στην αδιαβατική μεταβολή το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον, επομένως όλοι οι αριθμητές στο δεύτερο μέλος της παραπάνω σχέσης είναι μηδέν, με αποτέλεσμα [pic]

Στην αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή η εντροπία δε μεταβάλλεται.