"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-5

Από ένα πείραμα ανάλογο με το πείραμα του Zartman, μετρήθηκαν οι ταχύτητες των μορίων και προέκυψε ο παρακάτω πίνακας.

υ (m/s) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Δυ (m/s) 0,4 0,25 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 5 ΔΝ (μόρια) 200 240 400 220 360 240 200 200 160 120 250 ΔΝ/Δυ (μόρια/m/s) 500 960 2000 2200 1800 1200 500 400 200 100 50 όπου υ : ταχύτητες των μορίων Δυ : περιοχές ταχυτήτων γύρω από κάθε ταχύτητα Οι περιοχές ταχυτήτων δεν έχουν όλες το ίδιο εύρος ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περιοχή υπάρχει ένας ικανοποιητικός, μετρήσιμος αριθμός ΔΝ μορίων που κινούνται με ταχύτητες εντός της περιοχής. ΔΝ : αριθμός μορίων που έχουν ταχύτητες μέσα στα όρια της κάθε περιοχής ταχυτήτων. Για παράδειγμα στην πρώτη στήλη 200 μόρια έχουν ταχύτητες από 99,8 m/s έως 100,2 m/s. ΔΝ/Δυ : ο αριθμός των μορίων ανά μοναδιαία περιοχή ταχύτητας.

Με βάση τα στοιχεία αυτά το διάγραμμα [pic], της κατανομής των ταχυτήτων των μορίων του αερίου είναι: [pic]

Σχ. 1.11