"Institute of Educational Policy" Books

Search

Go
Show

Παράδειγμα

Σώμα μάζας m = 10kg αρχίζει να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο όταν επιδράσει πάνω του δύναμη μέτρου F = 80N που σχηματίζει γωνία θ = 30° με το οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε: α) Το μέτρο της τριβής ολίσθησης. β) Την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. γ) Το διάστημα που διανύει το σώμα μετά από χρόνο t=4s από τη στιγμή που εφαρμόζεται η δύναμη. Δίνονται: g=10m/s2, μ=0,25.