Anthologies 

A New Anthology of Modern Greek Literature (19th-20th century) 

 

Project team

Scholarly director: Takis Kayalis

Coordinator: Katerina Tiktopoulou

Planning: Lambros Varelas, Katerina Tiktopoulou

Research, anthology, introductions: Lambros Varelas, Vassilis Vassileiadis, Georgia Pateridou, Katerina Tiktopoulou.

Typing of texts in polytonic: Gesthimani Yiannou, Michalis Koumalas, Polymnia Kypraiou.

Proofreading: Georgia Rodinou, Sakis Serefas.

Proofreading and electronic editing: Lambros Varelas, Vassilis Vassileiadis, Georgia Pateridou, Katerina Tiktopoulou.

Last Modified: 23 Dec 2009, 10:38