Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ

ΔΗΜ 36.23–27

Απαράδεκτη, σύμφωνα με τους νόμους, η αγωγή κατά του Φορμίωνα
Στο παρακάτω απόσπασμα ο ομιλητής ανακεφαλαιώνει όσα υποστήριξε στις παραγράφους της διηγήσεως και της πίστεως που προηγήθηκαν (βλ. ΔΗΜ 36.1–3).