Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ

ΔΗΜ 36.1–3

Προοίμιον: στόχος η οριστική απαλλαγή του Φορμίωνα από κάθε κατηγορία
Ο Φορμίωνας, αρχικά δούλος, στη συνέχεια βοηθός και στο τέλος μισθωτής της τράπεζας του Πασίωνα, πήρε, σύμφωνα με τη διαθήκη του τραπεζίτη, γυναίκα τη χήρα του. Ύστερα από τον θάνατο και αυτής οικειοποιήθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο διεκδίκησε ο μεγαλύτερος γιος του Πασίωνα, ο Απολλόδωρος. Ο Φορμίωνας με την παρούσα δίκη εισηγείται την παραγραφή της αγωγής του τελευταίου. Την εκφώνηση του λόγου αναλαμβάνει ο Δημοσθένης ή κάποιος άλλος συνήγορος.