Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΠΛΑΤΩΝ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

ΠΛ Θεαιτ 151d–152c

Ο Θεαίτητος ορίζει ως γνώση την αίσθηση
Ο Ευκλείδης ανακαλεί στη μνήμη του παλαιότερη συζήτηση ανάμεσα στον Σωκράτη, τον νεαρό Θεαίτητο και τον δάσκαλό του, τον Θεόδωρο τον Κυρηναίο με κεντρικό θέμα τη γνώση. Ο Σωκράτης ζήτησε να καθορίσει ο Θεαίτητος την ουσία της γνώσης και, όταν εκείνος δήλωσε την αμηχανία του να δώσει έναν ικανοποιητικό ορισμό, ο φιλόσοφος τον ενθάρρυνε, επικαλούμενος τη βοήθεια της μαιευτικής μεθόδου και του θεού.