Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΞΕΝ Οικ 20.1–20.15

Η γη ευεργετεί, αν ευεργετηθεί
Ο Ισχόμαχος υποστήριξε ότι είχε εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιμέλεια για τα κτήματά του, αναθέτοντάς την σε ικανούς και καλά εκπαιδευμένους επιστάτες (βλ. και ΞΕΝ Οικ 13.6–13.12). Κατά τον Σωκράτη, όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς ήταν απαραίτητη και η σαφής γνώση της ίδιας της τέχνης της γεωργίας. Στο συνομιλητή του, που, αναπτύσσοντας το συγκεκριμένο ζήτημα, επιχειρηματολόγησε υπέρ της ευκολίας εκμάθησης της αγροτικής τέχνης, ο φιλόσοφος έθεσε το παρακάτω ερώτημα: