Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 6.4.12–6.4.20

Εμψυχώνοντας τους αρχηγούς του στρατού πριν από την αποφασιστική σύγκρουση με τους Ασσυρίους
Η Πάνθεια, η πιστή σύζυγος του βασιλιά των Σουσίων Αβραδάτα, αποχαιρέτησε τον σύζυγό της κατά την αναχώρησή του για τη μάχη με τους Ασσυρίους (βλ. ΞΕΝ ΚΠαιδ 6.4.2–6.4.9). Μετά το επεισόδιο αυτό, ο Ξενοφώντας επανέρχεται σε όσα έπραξε ο Κύρος πριν από τη συγκεκριμένη μάχη.