Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 6.2.13–6.2.22

Προς τελική σύγκρουση με τους Ασσυρίους – Το ηθικό του στρατεύματος
Ο Κύρος αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον των Ασσυρίων (βλ. σχετικά και ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.3.43–3.3.55) και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον στρατό του. Κατάσκοποι και αιχμάλωτοι του εχθρού πληροφορούσαν Πέρσες και Μήδους για τον τεράστιο όγκο στρατευμάτων που συγκέντρωναν οι Ασσύριοι, με αποτέλεσμα να κλονίζεται το ηθικό τους.