Σώματα Κειμένων

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.5.10–5.5.19

Ο Κύρος διασκεδάζει τις ανησυχίες του Κυαξάρη
Η προσθήκη ενισχύσεων και η δημιουργία ιππικού ενδυνάμωσαν το στράτευμα του Κύρου και προκάλεσαν ανησυχία και δυσθυμία στον Κυαξάρη (βλ. και ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.5.7–1.5.14). Στη μεταξύ τους συνάντηση ο Κύρος απαντά στις κατηγορίες του θείου του και αιτιολογεί τις επιλογές του.